Posvet: rešitve pri nadzoru prometa

Posvet: rešitve pri nadzoru prometa


Končno smo po Covid omejitvah uspeli pripraviti uspešen dogodek, z zanimivimi temami s področja nadzora in umirjanja prometa.

Posveta se je udeležilo veliko število naših strank, praktično iz cele Slovenije. Obravnavane teme so bile vsekakor zanimive, izpostavili bi jih le nekaj: naš direktor je predstavil vizijo podjetja v prihodnosti, naše nove izdelke in storitve, s katerimi smo postali na trgu sredstev za nadzor hitrosti, še bolj prepoznavni.

S praktičnimi izkušnjami in načini merjenja hitrosti, je navzoče seznanil mag. Aleš Koželj. Tudi zaključek je bil zelo zanimiv, saj je mag. Jure Kostanjšek iz AMZS predstavil cestno infrastrukturo in vpliv na varnost v prometu.


...