Zagotavljanje pogojev za overitev meril

 

ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA OVERITEV MERIL

Na podlagi Pogodbe št. 641-71/2011-2, sklenjene z Uradom RS za meroslovje, zagotavljamo lastna sredstva za izvajanje kontrole in overitev merilnikov pretoka. 

Izvajamo priprave naslednjih meril za overitev pred začetkom postopka overitve:

 

1. Merilni sistem za pretok mleka na tovornih vozilih:

2. Merilni sistemi za pretok mleka na sprejemu v mlekarnah.

 

Za izvedbo overitve je potrebno oddati Zahtevo za overitev merila: OB-OVMER.

Pogoji za izvedbo storitev na podlagi Splošnih pogojev poslovanja podjetja Intermatic d.o.o. (SPPDI) in Standarda SIST EN ISO/IEC 17020.